Stichting NAH Forum Almere

van totaal € 1.500 (0%)
Het NAH (niet aangeboren hersenletsel) Forum Almere is er voor getroffenen van niet-aangeboren hersenletsel en hun achterban. Wij zijn een belangenorganisatie die opkomt voor de NAH'ers en hun lotgenoten. Het NAH Forum bevordert en stimuleert sociale cohesie en participatie binnen de Almeerse samenleving. Dit proberen wij te bereiken door middel van een diversiteit aan projecten en activiteiten die zich richten op ondersteuning, versterking en stimulering. Elke 6 weken organiseren wij een overleg, waarbij wij de dialoog aangaan met de gemeente Almere, Flevoziekenhuis, Revalidatiecentrum MEREM en andere zorgaanbieders. Tijdens dit overleg worden allerlei vraagstukken en knelpunten aan de kaak gesteld. Gezamenlijk wordt er naar oplossingen gezocht. Wij bieden een luisterend oor, aan iedereen die met NAH te maken heeft, dus niet alleen NAH’ers, maar ook de mantelzorgers en lotgenoten. Wij kunnen de problemen die je ondervindt door het hersenletsel niet voor je oplossen, maar wij kunnen je wel doorverwijzen naar de juiste organisatie. Wij werken samen met de gemeente Almere, wijkteams en zorginstellingen. In Almere hebben wij 4 informatiepunten welke 4 dagen per week geopend zijn. Eén hiervan is tevens voor jongeren van 16 tot 27 jaar. Naast de informatiepunten, organiseren wij bijeenkomsten voor NAH’ers, zijn wij NAH ambassadeurs die meewerken aan onderzoeken bij Windesheim en Onafhankelijke Cliënten Ondersteuners voor de verwijzing en hulp bij keukentafelgesprekken. Op dit moment hebben wij 29 actieve vrijwilligers die zich inzetten voor bovenstaande projecten. Wij hopen door deze collecte meer geld te genereren voor uitbreiding van activiteiten.