stichting Multiculturele organisatie Almere

van totaal € 3.500 (0%)
De stichting stelt zich onder meer ten doel het helpen bevorderen van de algemene leefbaarheid op wijkniveau in Almere. Voorzitter Glen Leeuwin: "In een echte multiculturele organisatie zijn autochtonen en allochtonen vertegenwoordigd. Vaak noemt men iets multicultureel, maar dan gaat het alleen om één of twee groepen van allochtone afkomst. Maar de autochtonen horen er evengoed bij. We moeten het echt samen doen